Solar amb Venda

****************************

Propietari Particular                                                                                      Reserves: 617147882 

**********************************************************************************

SOLAR nº8 :
C/Lladó, 8 de 454.16 m2
¡¡¡ VENUT !!!

*********************************

SOLAR nº4 :
C/Lladó, 4 de 493 m2
¡¡¡ VENUT !!!

******************************

SOLAR nº6 :
C/Lladó, 6 de 482 m2
¡¡¡ VENUT !!!

******************************

SÒL D'ÚS PRIVAT I EDIFICACIÓ:

Zona-1 : Residencial unifamiliar aïllada
Aquesta zona ocupa el centre i sud del sector. Les parcel-les tenen formes irregulars, adaptant-se a l'entorn, la superfície mínima de la parcel-la permesa és de 400,00m2, éssent totes les projectades sensiblement superiors.
Els gàlibs de separació mínima són de 3 m.
L'altura de la edificació serà de 7,50 m (PB+1PP), podent ser habitable la planta sota coberta en un 30%
L'edificabilitat serà de 0,54 m2st/m2sòl.

PREU: consultar

Edificació
Edificació
Dades+construccio
Dades+construccio.pdf
Documento Adobe Acrobat [392.0 KB]

Informació: Telf. 617 14 78 82   ---   email: info@solarsnavata.com